Access Body Work

 

Access Body Work erbjuder över 50 olika kroppsprocesser som stödjer dig och din kropp att förändras och förvandla. Var och en av dessa energier körs på olika delar och organ på kroppen och tillåter kroppen att läka sig själv. Varje process arbetar på olika områden och flera processer bidrar till att expandera den förändring som är möjlig.

 

Vill du ha en unik gemenskap med din kropp, skapa mer lätthet och glädje och mindre smärta och ha möjligheten att se helt annorlunda ut?

Vad väljer du och din kropp?

 

gladje-hopp.jpg

 


MTVSS ( Molecular Terminal Valence Sloughing System )


En dynamisk healing process som skapar frid och lätthet i kroppen eftersom de begränsningar du har låst in i dina celler frigörs. Denna process "boostar" ditt immunförsvar och kan ta bort många olika kroppsbesvär.
Den används på leder, njurar, och körtelsystem och ger hela kroppen en chans att läka.

MTVSS hjälper dig att rensa blockeringar och problem på alla kroppens nivåer fysiskt, mentalt, och känslomässigt. Den kan skapa en kraftfull förändring genom att den går förbi ditt logiska sinne och din analytiska hjärna. den verkar genom att omvandla djupgående sjävpåtagna saboterande föreställningar om oss själva och våra kroppar på cellulär nivå. Denna dynamiska healing process tar kroppen tillbaka till tiden omedelbart före traumat. Det handlar om att koppla av och låta cellerna gå tillbaka till hur de var innan traumat.

MTVSS rekommenderas varmt till dig som har problem eller besvär med:

 

* Immunsystemet, återkommande förkylningar, virus

* Centrala nervsystemet, inflammationer, reumatism, MS, fibromyalgi, ledbesvär

* Andningssystemet, lungor, astma

* Sköldkörtelbesvär, ämnesomsättningen, och cellens metaboliska värde

* Matspjälkningssystemet besvär med mage och tarm

* Huden, hudbesvär/problem

* Skelettet

* Lymfsystemet och hormonsystemet

* Fortplantningssystemet besvär att bli gravid

* Organsystemet, lever, mjälte, njurar

 

Gör man behandlingen 20-30 ggr förändras hela kroppens struktur!!!

 

De-Molecular Manifestation & Molecular De-Manifestation

 

Denna energiprocess kan köras på mat, vatten, kroppar, djur, alla molekyler.

De Molucelar manifestation är en process som gör att man kommunicerar med molekylerna och ber dom att ändra vad dom är i nuläget.

Molucular De manifestation är när vi får något att försvinna som existerar genom att prata med molekylerna, man kan ex använda det på tumörer och oönskade graviditeter.

 

Cellular Memory

 

En fantastisk dynamisk healing process som skapar mirakel genom att låta kroppen välja att läka sig själv. Den är väldigt kraftfull både på djur och människor. Mycket smärtor vi har i kroppen är ett resultat av de skador vi har fått som barn som vi inte ens har noterat. Cellular memory låser upp cellerna från den låsningen där den har fastnat så att dom kan gå tillbaka och göra det är ämnade att göra. Vi raderar minnet i cellen av traumat. 

Effektivt på olika slags livstrauman, olyckor, operationsärr, ärrvävnad, cellförändringar

 

Elimination & Eradiction of Auto-Responder systems of sex and relationship

 

Eliminerar alla automatiska program som är kopplade i vår kropp till sex och relationer så du kan välja mer medvetet dina framtida kontakter och relationer vilket är en fördel och bidrar med mer.

Hur vore det att ha total glädje, lätthet och intimitet i dina relationer både till dig själv och andra?

 

intimitet.jpg

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)