Coaching

 

Som hälsocoach arbetar jag med viktiga livsfrågor och personligt växande. Min strävan är att att ge dig en inre och yttre balans samt en fungerande livssituation. Jag arbetar med olika redskap, metoder och verktyg som hjälper dig dit du vill komma, det kan handla om alla områden i livet. Vi utgår från nuet och ser till vilka förändringar du behöver göra för att nå dit du vill. Du behöver inte heller veta vart du ska just nu, genom min coaching och mina frågor lär du känna dig själv djupare och du får en ökad förståelse för hur du mår och vad du behöver i ditt liv för att må bra. Jag hjälper dig att aktivt ta ansvar för ditt liv och göra val som ligger i linje med vad du innerst vill uppnå.

Vi lever i en tid med allt öppnare medvetenhet kring känslor, personliga behov och andligt sökande. Det finns ett behov av livshandledning och ökad insikt om vad som styr våra liv, så att vi ska kunna använda våra gåvor och talanger fullt ut. När du styr över ditt liv och släpper fram magin, glädjen och friheten, när du har gjort upp med ditt förflutna, då finns det inga gränser för hur långt du kan gå och hur mycket du kan uppleva.

Varje människa är en värdefull själ som önskar att få ge sitt bidrag till livet.

Kostnad för coaching/telefon alt besök 1 h (ingår hemuppgifter)

1 tillfälle 500:-

3 tillfällen 1200:- (Betalas i förskott)

Framtidsvision

När människor mår dåligt på grund av livskriser, sjukdom, arbetslöshet eller missbruk kan de snabbare och lättare rehabiliteras och få en fungerande tillvaro om de hittar kraften inom sig själva. Ingen förändring till det bättre är möjlig om inte motivationen kommer inifrån.

Har du en önskan om att att medvetet kunna styra över ditt liv, öka din psykisk, mentala samt fysiska hälsa?

Du kan bygga upp din egen kapacitet och skapa en öppnare och mer nyfiken attityd som bygger upp din självkänsla och ditt självförtroende, det är en bra grund för ett ökat ansvarstagande för ditt eget liv.

 

Olika behandlingar jag erbjuder, klicka på länken!!!

Den inre resan

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)