Den Inre Resan

 

Alla har vi saker inom oss som gör att vi känner oss fångade och begränsade, det kan vara depression, ilska, sorg, rädsla, dålig självkänsla, dåligt självförtroende, någon fobi eller någon rädsla. Det kan även vara så enkelt som en känsla att livet borde vara något mer, eller något så överväldigande som en känsla av totalt misslyckande som orsakat missbruk eller sjukdom.

Syftet med processen är att släppa fram gamla känslominnen, och på samma sätt som ett pärhalsband tappar pärla efter pärla när tråden klipps av kan även känslominnen bubbla upp efter hand. Det är viktigt att respektera och välkomna de känslor som dyker upp. Genom att låta dem komma upp kan de också avslutas, även om de känns smärtsamma i ögonblicket. Det enda som krävs är att sitta mitt i dem och låta dem gradvis klinga av. 

Den inre resan handlar om att i en vägledd inre resa arbeta sig igenom dessa känslor och till sist göra upp med de händelser som har med minnena att göra för att hitta och lösa upp känslomässiga och fysiska blockeringar, Därmed blir det möjligt att släppa taget om negativa känslor och mönster, trauman, sjukdomar, och att leva i glädje, kärlek och frihet.

Den inre resan används både vid ohälsa och för personlig utveckling. Depression, utbrändhet, sorg, rädsla, vrede, och även fysiska besvär som kan härledas till en inre obalans är exempel på ohälsoområden. Det kan det till exempel handla om att omvandla negativa mönster eller tankar till positiva krafter. Det kan också användas för att komma åt tvångsbeteenden ex. rökavvänjning, fobier eller beslutsångest.

För att må bra i kropp och själ krävs att du släpper "gamla" livsmönster, livslögner, trauman, blockeringar och nedtryckta känslor samt situationer och händelser och alla dina negativa föreställningar som du har om dig själv och livet och tar till dig nya livssanningar som känns meningsfulla för dig och som får dig att må bra. Att må bra handlar inte bara om att den fysiska kroppen får sitt, utan lika mycket att du bearbetar ditt inre.

Genom den inre själsresan kan du få hjälp att se allt det "gamla" som finns i din ryggsäck och som du har med dig från din uppväxt fram till nu och ta tag i det som finns i den och göra något åt det, så att du kan släppa dessa och gå vidare i livet utan alla dessa "tyngder" så att du kan börja leva ett må bra liv, ett liv i kärlek, glädje och meningsfullhet.

Tänk när du är nyförälskad så är du lycklig och mår väldigt bra och är närvarande i nuet även om man inte har en krona i fickan. Ingenting kan förstöra ens dag. Att göra en inre resa och att hitta sitt sanna jag och "landa" i sig själv för dig till en nyförälskad tillvaro utan att behöva vara nyförälskad detta innebär även att du kommer att hitta tillbaks till glädjen och kärleken i livet.

Vad handlar den inre själsresan om?

Starkt förenklat, en inre resa, in till din innersta kärna, ditt sanna jag, kärleken. Utifrån ditt sanna jag och kärleken får du sedan möjligheten att lösa upp "gamla" livsmönster, livslögner, trauman, blockeringar och nedtryckta känslor samt situationer och händelser samt alla dina negativa föreställningar som du har om dig själv och livet och kanske avsluta gamla, olösta konflikter så att du kan börja leva som den du verkligen är. Den inre själsresan processen är väldigt stark. I korthet går metoden ut på att du guidas genom olika steg till ökad självkännedom och självinsikt. Den inre resan används även som ett verktyg för att nå in till själens nivå, ditt sanna jag.

Vad går den inre resan ut på?

Tanken bakom gör den inre själsresan ligger, i tron på att det bakom varje känsla vilar ett cellulärt minne som kroppen och själen bär med sig genom livet. Detta minne gör att vi reagerar instinktivt och vanemässigt i många vardagliga situationer. Vårt cellminne har även lagrat allt det som vi inte bekräftat utan allt som vi tryckt ner såsom negativa känslor, händelser och situationer. Gamla "minnen" fortlever och tar sig uttryck i hur vi behärskar konflikter, lever i relationer osv. Om man kan nå bakom denna illusion, som minnet byggt upp, vilar där den fullständiga sanningen. Vi är som ryska dockor: om man börjar skala av alla händelser och föreställningar om sig själv och omgivningen återstår till slut bara den rena essensen, kärleken och ditt sanna jag. När egen healing sker på detta plan händer det ofta att kroppen läks från sjukdom, smärta, tomhet, meningslöshet och rädslor. Det är helt enkelt en bieffekt utav att cellminnet och det bakomliggande medvetandet har programmerats om på ett nytt, konstruktivt sätt och då försvinner de fysiska symtom som manifesterats genom det gamla begränsade synsättet.

Det fina med den inre själsresan är att du helar dig själv på alla nivåer. Här är det ingen person som ger dig healing och som du sedan måste komma tillbaka till för "påfyllning". Kvalitéten i att göra en egen inre resa är att resultatet är bestående, det är du som är din egen terapeut. Har du lyckats läka en bit av dig själv är det för livet.

Upplevelsen av det sanna jaget är oftast en djupgående och omvälvande upplevelse eftersom man dittills levt i en mer begränsad version av sig själv. I vårt sanna jag finner man den del som är orörd av det förflutna, bortom illusionen av att vara separerad från helheten. Det är ifrån sin innersta kärna som man sedan har möjlighet att förlåta de som skall förlåtas och förstå det som skall förstås. Man brukar tydligt se att det som framkallade det beteendet som vi har idag egentligen var en gammal livslögn eller programmering som triggades av en person som inte alls hade med grundorsaken att göra.

Pris:

1800:- / 3 h

Den emotionella inre resan tar ca 3 h inkl samtal efteråt. Jag för anteckningar medans du är under en djup avslappning och dessa anteckningar är dina upplevelser och tillhör bara dig så dom får du med dig hem, jag har tystnadsplikt så du kan känna dig trygg.

Den fysiska inre resan tar ca 2 h inkl samtal efteråt.

1200:- / 2 h

Du är varmt välkommen att välja en av dessa resor eller varför inte göra båda?

 

 

Kontakta gärna mig!


(Lämna tom)

 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)