Lär dig att leva här och nu med minfullness 10 veckors program


Söker du lugn och ro? Vill du öka din livskvalité? Njuta mer av livet? Vill du ha ett redskap att hantera stress och möta svårigheter bättre än idag? Förbättra din sömn? Vill du ha bättre relationer? Då kan mindfulness vara något för dig....

Medveten närvaro i nuet går ut på att vi lär oss se vår verklighet som den är, här och nu. På så sätt skaffar vi oss maximal möjlighet att påverka våra liv i den riktning vi själva vill. Det är i nuet som vi styr vi våra liv, insikt över  nuet leder till insikt över våra liv. Det vi uppmärksammar här och nu påverkar tankar, känslor och handlingar. Med medveten närvaro i nuet kan vi styra det vi uppmärksammar och på så sätt kan vi också styra våra tankar, känslor och  handlingar. Kraften att leva här och nu är enorm.

Kursen handlar om att träna oss i att vara i varje ögonblick - att leva fullt ut. Det är i nuet vår fulla potential finns. Krav, vanor och livsmönster gör att vi inte är i kontakt med oss själva, det orsakar stress, spänningar och ohälsa. Under kursen får du möjlighet att bli mer medveten för att kunna njuta mer av  livet, skapa bättre relationer och utvecklas.

Livet är hela tiden NU, vi kommer att träna om och om igen att bara vara i ögonblicket. Ju mer vi är i ögonblicket ju mer vila och sinnesro kan vi finna i  livet. Stress och oro kommer bl a av att vi hela tiden befinner oss i dåtid  eller framtid, men vi kan ju aldrig vara någon annanstans än HÄR & NU. Det är i nuet du kan bearbeta det förflutna. Ge akt på ditt handlande, reaktioner, humör, tankar, känslor, rädslor och önskningar, det är det förflutna i dig. Om du kan  titta på det utan att döma, bearbetar du det förflutna genom styrkan att vara i nuet.    I en period är vi i tystnad för att integrera upplevelserna.

Träning i mindfulness (medveten närvaro) ökar vår förmåga att vara och leva i nuet med våra tankar, våra känslor, våra kroppsliga förnimmelser och med alla  våra sinnen. Vi förbättrar också vår förmåga att uppmärksamma vad som sker här och nu i vår omgivning. Med medveten närvaro och genom acceptans kan vi i ökad utsträckning påverka vår framtid.

Genom träning i mindfulness (medveten närvaro) minskar vi vårt automatiserade sätt att hantera våra problem, och ökar vår förmåga att finna fler och mer flexibla lösningar på våra så kallade problem. Vi blir mer öppna för det som  händer och lär oss att förstå våra reaktioner bättre och vi kan därigenom göra  insiktsfulla och klokare val. Medveten närvaro hjälper oss att bli mer medvetna  om vår egen upplevelse av omvärlden, hur den påverkar oss och hur vår inre verklighet är med och styr över våra liv.


 Visade fördelar i forskarraporter med mindfulnessträning

Ökad integrering av att göra och att vara i ditt liv
Ökad känslomässig intelligens i privat- och familjeliv
Ökad kreativitet och klarhet i tanken
Ökad medvetenhet om olika perspektiv
Ökad känslighet för olika sammanhang
Ökad förmåga till uppmärksamhet
Ökad vakenhet för nyanser
Ökad öppenhet för nyheter och förändringar
Ökad förmåga att möta svårigheter
Djupare insikt i ditt yrkesliv och i sociala situation
Ökade energinivåer och en känsla av att må bra
Ökad förmåga att värdesätta vad som verkligen är viktigt
En tydligare känsla hur du vill vara medan du fullföljer din livsuppgift
En klarare uppfattning för vad du behöver göra innan din tid är ute

Medveten närvaro i nuet kurs på distans


* Dagliga hemuppgifter under 10 veckor
* Faktahäfte om Mindfulness och de tio veckornas träning.
* 2 st. CD - skivor med enkla meditationsövningar.
* Utvecklingsdagbok som hjälper dig att följa din dagliga träning.
* Instruktioner för olika meditationstekniker.
* Instruktioner för ett stort antal andningsövningar.
* Övningar för att öka den medvetna närvaron i vardagen
* Övningar för att öka den medvetna närvaron av dina känslor
* Övningar för att lära dig acceptans samt medvetenhet.
* Övningar för att lära dig mental styrka och avspänning.
* Övningar i kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet.

All träning kan du göra när det passar dig!

Kostnad för kursen är 500:- inklusive frakt inom Sverige

 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)